Directievoering

Intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen

Directievoerder: uw vertegenwoordiger tijdens de bouw  

Als de realisatie van uw bouwproject start, is de directievoerder van FACTA Bouwmanagement een onmisbare schakel. Hij vertolkt niet alleen de rol van intermediair tussen u en de uitvoerende partijen. Hij ziet er ook op toe dat iedereen zijn afspraken nakomt.  Volgens de overeengekomen planning, binnen de geraamde kosten en zowel technisch als esthetisch goed afgewerkt.

FEI Eindhoven
Muziekgebouw 01

Aanspreekpunt voor alle partijen


Onze directievoerder is uw oren en ogen tijdens de bouw. Hij is het aanspreekpunt voor alle partijen en onderhoudt nauw contact met u als opdrachtgever. Zijn takenpakket ziet er als volgt uit:

  • Initiëren, leiden en heldere verslaglegging van de bouwvergaderingen
  • Begeleiden van de tekeningenprocedure en bemonsteringen
  • Inrichten en beheren van werkenadministratie
  • Bewaken van de planning
  • Bewaken budget en voeren van projectadministratie
  • Toetsen van meer- en minderwerken