Projectmanagement

Waarborg voor professionele begeleiding van bouwprojecten

Takenpakket projectmanager


De begeleiding van uw bouwproject is bij de Projectmanagers van FACTA Bouwmanagement in vertrouwde handen. Ze beschikken over de benodigde expertise en ervaring om uw bouwproces van A tot Z te leiden, te coördineren en te managen. Als spin in het web zorgen ze ervoor dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden in de projectfasen naadloos op elkaar aansluiten. Het takenpakket is gebaseerd op de ‘Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014’ en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 

 

  • Opstellen haalbaarheidsstudie, Programma van Eisen, Stichtingskostenbegroting
  • Opstellen, adviseren en bewaken bouw-/investeringskostenbudget
  • Coördineren en aansturen werkzaamheden ontwerpende en uitvoerende partijen in alle projectfasen
  • Inventariseren, plannen en bewaken benodigde vergunningen
  • Adviseren bij de aanbesteding, budgetteren en contracteren van architect, adviseurs en uitvoerende partijen
  • Opzetten projectorganisatie, opstellen en bewaken van projectplanning
  • Houden van oplevering en opstellen Proces-Verbaal van Oplevering

Beheren en bewaken


De projectmanager stelt samen met u als opdrachtgever de kaders van het bouwproject samen. Binnen deze kaders heeft hij een proactieve rol, bepaalt de koers en houdt een oogje in het zeil. Zijn takenpakket is afhankelijk van uw behoefte en de fase waarin het project verkeert. Zijn focus ligt altijd op het beheren en bewaken van de kosten, de projectorganisatie, de planning, de informatie, de communicatie, de kwaliteit en de risico’s. Daarnaast zit hij de diverse vergaderingen voor en zorgt hij voor een heldere verslaglegging.