Oplossingen

Afhankelijk van de grootte én de complexiteit van een bouwproject schakelt u onze adviseurs in voor huisvestingsadvies, projectmanagement, directievoering en/of toezicht. Bij onze werkwijze hanteren we de projectfasering, conform de DNR2011.

Waar we u bij helpen

Huisvestingsadvies

Gefundeerd advies over bouwen of verbouwen

Projectmanagement

Managen en coördineren van bouwprojecten van A tot Z.

Directievoering

Intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen.

Toezicht

Controle op planning, kwaliteit en veiligheid tijdens realisatiefase.

De kracht van FACTA Bouwmanagement in één oogopslag

Het fundament onder onze pragmatische aanpak bestaat uit:

Geld

Opstellen en bewaken budget en afwikkeling financiële zaken

Organisatie

Organisatie

Regievoering bij opzetten projectorganisatie en samenwerking met specialisten

Tijd

Tijd

Opzetten en bewaken tijdsplanning en fasering

Informatie

Informatie

Duidelijke afspraken vastleggen en heldere communicatie

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteitszorg, beperken risico’s en oog voor duurzaamheid

Werkwijze en projectfasering bouwprocessen


In de samenwerking tussen adviseurs en opdrachtgevers vormen transparantie en beheersbaarheid de belangrijkste pijlers. Daarom onderscheidt FACTA Bouwmanagement in elk bouwproject tien fasen die elkaar logisch opvolgen. Met behulp van deze projectfasering waarborgen we de voortgang in beheersbare stappen. Met een betere inschatting van tijd en kosten, slagen we erin om ook de risico’s beter te inventariseren en te beheersen.

In elke fase ligt de focus op het gewenste resultaat. Daarbij werken we in elke fase van grof naar fijn. En we streven ernaar om het aantal keuzemogelijkheden te beperken. Met het oog op een efficiënte procesgang is het cruciaal om per fase alternatieven en bijbehorende keuzes grondig te onderzoeken. FACTA Bouwmanagement baseert zijn werkwijze en projectfasering op de DNR2011 (versie juli 2013).

Afspraak maken?

Vanuit ons kantoor in Veldhoven werken we voor een breed scala aan opdrachtgevers in de regio Eindhoven – Tilburg – Den Bosch. Ook voor opdrachtgevers in de rest van Nederland en buiten de landsgrenzen zetten we bouwmanagement als ‘cement tussen de stenen’ in. Kennismaken of een afspraak maken? Stuur een mail naar facta@factabm.nl, vul onderstaand contactformulier in of bel naar 040 – 255 30 50.