Huisvestingsadvies

Gefundeerd advies over bouwen of verbouwen

Takenpakket huisvestingsadviseur

Sluit de huisvesting niet meer aan bij de ambities of werkzaamheden van uw bedrijf? Schakel dan FACTA Bouwmanagement in voor een huisvestingsadvies. Wat houdt zo’n advies in? Allereerst onderzoeken we samen waarom de huidige huisvesting niet meer voldoet. Is uw bedrijf gegroeid of gekrompen? Is het gebouw verouderd of voldoet de techniek niet meer? Zijn de doelstellingen of de werkwijze veranderd? Of gaat het om een combinatie van factoren?

Efficiënt en prettig werken

Als we weten waarom de huisvesting niet meer voldoet, zetten we de volgende stap. Vanuit de probleemstelling zoomen we in op uw wensen, de beoogde kwaliteitsimpuls en het creëren van een prettige werkomgeving. We verdiepen ons in de processen, structuur, cultuur en ambities van uw bedrijf. Verder kijken we naar de wensen van huurders en/of kandidaat-huurders. En tenslotte nemen we ook duurzaamheid (energielabels, BREEAM, WELL), klimaatbeheersing en investerings- en exploitatiekosten (Life Cycle Costing) onder de loep.

Eindhovense School 02

Haalbaarheidsstudies


Haalbaarheid speelt in de keuze van nieuwbouw, verbouw of renovatie een doorslaggevende rol. Beschikt u bijvoorbeeld over voldoende middelen? En levert uw keuze straks het gewenste rendement op? Met een haalbaarheidsstudie inventariseert en analyseert de adviseur van FACTA de diverse oplossingen. Daarbij kijkt hij naar ambities, behoeftes, gewenste locatie en gebouwtype, kosten, doorlooptijd en diverse randvoorwaarden. De uitkomst is tweeledig en altijd eerlijk: u staakt de strijd of zet het bouwproject door. In het tweede geval zijn we u ook graag in het vervolg van dienst. Het opstellen van een Programma van Eisen is daarbij een eerste stap.

Andere oplossingen: