Toezicht

Controle op planning, kwaliteit en veiligheid tijdens de realisatiefase

Toezichthouder: oog voor resultaatgericht bouwen 

Als het bouwproces in volle gang is, is toezicht op de bouwplaats geen overbodige luxe. Verloopt de bouw volgens het technisch ontwerp? Gebruiken de uitvoerende partijen de juiste materialen en voldoen die aan de specificaties? 

Werkt de aannemer volgens planning en komt hij zijn contractafspraken na? En krijgt veilig werken prioriteit op de bouwwerf? Tijdens de realisatiefase houdt onze toezichthouder een vinger aan de pols. Bij deze controle werkt hij nauw samen met de verantwoordelijke directievoerder.

De Nieuwe Wal
De Nieuwe Wal
De Nieuwe Wal

Vermogen om snel te schakelen


Onze toezichthouders beschikken over goede bouwkundige kennis en ervaring. Dankzij deze bagage voorkomen ze eventuele problemen in een vroegtijdig stadium. En ze hebben het vermogen om razendsnel te schakelen als er een kink in de kabel komt. De toezichthouder legt al zijn bevindingen digitaal vast. Zo geeft hij snel en eenvoudig toegang tot eenduidige check-ups. En zo is de directievoerder continu op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Zijn takenpakket ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Beoordeling en bewaking van (deel)planningen, tekenwerk, rapportages en uitvoering bouwkundige en constructieve werken 
  • Bijwonen van bouwvergaderingen en/of werkbesprekingen
  • Beoordeling meer-/minderwerken en afrekeningen van stel- en verrekenposten
  • Controleren revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften
  • Opname, nazorg en controle bouwkundige en constructieve restpunten na uitvoering