Projectfase 6

Technisch ontwerp (TO)

In deze fase volgt de technische uitwerking van het definitief ontwerp in alle facetten. In deze vertaalslag worden allereerst de bestektekeningen 

en vervolgens de bestekken (B-E-W-Interieur-infra) tot in detail uitgewerkt voor de prijsvorming van de uitvoerende partijen. 

Volgende projectfase

Projectfase 7: Prijs- en contractvorming

Muziekgebouw 4
ASML 8
952-Plantronics