Projectfase 4

Voorlopig ontwerp (VO)

Bij ideeën en plannen hoort ook een visuele impressie. Het zogenoemde voorlopig ontwerp of voorontwerp geeft u op hoofdlijnen een goede indruk van het gebouw. Samen met u kijken we naar de architectonische, constructieve en installatietechnische aspecten. 

Op basis van voortschrijdend inzicht nemen we de haalbaarheid en de diverse voorschriften nog een keer onder de loep. Tenslotte verfijnen we ons advies over de kosten, het bouwproces en de planning.

Volgende projectfase

Projectfase 5: Definitief ontwerp

ASML 5H+6HIJK
757-'techniekHuys 7
ASML Plaza 1