Projectfase 10

Gebruik en exploitatie

Als de formele oplevering achter de rug is, is het de beurt aan de eigenaar of gebruiker om het gebouw in te richten en in gebruik te nemen. In deze fase vertolkt FACTA Bouwmanagement vooral een coördinerende rol. We bieden ondersteuning bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie van het gebouw. 

Daarvoor bieden we diverse oplossingen: onderhoudsadvies, technische inspecties en meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Ook bij bestaande gebouwen kunt u FACTA Bouwmanagement inschakelen voor deze disciplines.

Terug naar de eerste fase

Projectfase 1: Initiatief en haalbaarheid

Vakcollege 01
ASML 5H+6HIJK
DNA