Projectfase 1

Initiatief en haalbaarheid

Zijn de beschikbare middelen en randvoorwaarden toereikend voor uw bouwproject? Met behulp van een haalbaarheidsstudie geven we antwoord op deze vragen. Zo brengen we allereerst de behoefte aan huisvesting in kaart. We onderzoeken of de investering het beoogde resultaat oplevert. Daarbij focussen we op het type gebouw, de keuze van de locatie, de kosten en de doorlooptijd. Uiteraard kijken we ook kritisch naar de haalbaarheid van gekozen oplossingen: planologisch, constructief, installatietechnisch, functioneel, economisch en juridisch.

Tenslotte zetten we op papier wat u van onze bijdrage in projectmanagement mag verwachten, inclusief een eerste advies over de kosten, het totale bouwproces en de planning.

Volgende projectfase

Projectfase 2: Projectdefinitie

ASML 5J