Projectfase 8

Uitvoering en uitvoeringsgereed ontwerp

In deze fase zijn alle pijlen op de realisatie gericht. De ontwerpende partijen werken de bestektekeningen verder uit tot gedetailleerde werktekeningen. De uitvoerende bedrijven maken hun eigen werktekeningen. Voor een vlekkeloze voortgang worden alle werktekeningen op elkaar afgestemd.

Als de omgevingsvergunning verkregen is, krijgen de aanvullende eisen en voorwaarden (met eventuele prijsconsequenties) een vaste plek in de bestek- en werktekeningen.
Tot slot brengen de uitvoerende partijen de inrichting van de bouwplaats in gereedheid.

1186-INGKA
952-Plantronics
ASML 7+8