Projectfase 9

Uitvoering en directievoering

De realisatie van het bouwproject krijgt in deze fase vorm en inhoud. Als de gunning van de werken is afgerond, starten de bouwwerkzaamheden. Namens de opdrachtgever is FACTA Bouwmanagement bij deze fase nauw betrokken. We begeleiden via directievoering het bouwproces, we houden bouwtechnisch toezicht op de uitvoering en we bewaken budget en planning.

We leveren het gebouw op als er aan een aantal criteria voldaan is. Allereerst is het zaak dat het opgeleverde gebouw aan de bestekbescheiden voldoet.

Verder wordt er per discipline een Proces-Verbaal van Oplevering en restpuntenlijst vastgesteld. Voor de verantwoordelijke aannemers stellen we tenslotte een periode vast om de opleverpunten te herstellen. Ook bij de nazorg houden we een vinger aan de pols. Denk hierbij aan:

  • Oplossen van opleverpunten
  • Verzamelen van garantie- en revisiestukken
  • Afsluiten van onderhoudscontracten
  •  Opstellen van de definitieve financiële eindrapportage
    .

Volgende projectfase

Projectfase 10: Gebruik en exploitatie

ASML Plaza 2
ASML Plaza 3
ASML Plaza 1