Projectfase 2

Projectdefinitie

Zet u op basis van de haalbaarheidsstudie het licht op groen, dan gaat FACTA Bouwmanagement graag voor uw bouwproject aan de slag. Alle benodigde informatie leggen we vast in een Programma van Eisen. De eerste stap is om uw ambities, eisen en wensen te analyseren en vast te leggen.  

Verder zetten we in grote lijnen een projectplan op papier, inclusief de bijbehorende projectorganisatie en de stichtingskostenraming. In deze fase adviseren we u ook bij de selectie van architecten, constructeurs en overige adviseurs.  

Volgende projectfase

Projectfase 3: Structuurontwerp (SO)

DNA
Vakcollege 02