Projectfase 3

Structuurontwerp (SO)

Als opdrachtgever vormt u zich graag een beeld van de bouwplannen. Het structuurontwerp (SO) schetst een globale voorstelling van uw bouwproject. Op basis van het SO kijken we kritisch naar de locatie- en terreingegevens, het bestemmingsplan en de bouwvoorschriften. 

We helpen u om uit de selectie van architecten, constructeurs en overige adviseurs een keuze te maken. Per gecontracteerde adviseur zetten we vervolgens een takenpakket op papier.  

Volgende projectfase

Projectfase 4: Voorlopig ontwerp (VO)

ASML P10
MM25